MESÂF-UL-ULEMÂ’İ-L-ETKİYÂ’….

مَصَافُ الْعُلَمَاءِ اْلاَتْقِيَاءِ اْلاَحْبَارِ اْلاَخْيَارِفى التَّوْحِيدِ وَالتَّوَكُّلِ وَالتَّوَسُّلِ بِاْلاَنْبِيَاءِ وَاْلاَوْلِيَاءِ اْلاَبْرَارِ   
MESÂF-UL-ULEMÂ’İ-L-ETKİYÂ’….          
             Müellifin Arabca olarak yazdığı bu eser, “Mukaddime, Tevhîd, Tevekkül ve Tevessül” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Eserin mukaddimesinde, Müellif’e sorulan sorulara ve karşılaştığı vâkıalara yer verilmektedir.
            Tevessül hakkında Müellif’e doğrudan yöneltilen sorulara, daha önemlisi anlayışı kısır olan ehli inadın tevessülün şirk olduğu iddialarına cevab olmak üzere telif edilen bu eserde, üç yüz kırk üç kaynak esere müracaatla ayet ve hadislerin ışığı altında ilimde büyük payeye sahib imam ve âlimlerin görüşleri delil getirilerek, Arab dilinin inceliklerinden istifadeyle Ehli Sünnet velCemaatin tevessüle bakışı izah edilmiştir.
            Tevhîdin manası, Tevhîdin delillerinin sekiz kısım olması, İmâm-ı Ğazâlî’nin tevekkül hakkındaki görüşleri, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e vefatından sonra ta’zîmin vacib oluşu ve tevekkül hakkındaki diğer görüşler,
            Ardından tevessülün zarûrîliği, Tevhîd ve tevekkül dairesinde tevessül, salih amellerle tevessül, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in vefatından sonra zâtıyla veyahud kabr-i şerîfiyle tevessül, tevessülle ilgili hadislerin açıklaması ve tevessülle ilgili sahabe radıyallâhu Teâlâ anhum ve onlardan sonra gelen büyük meşâyıh rahimehumullâhu Teâlâ’nın kıssaları,
            Ayrıca Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in kabr-i şerîfini ziyaret etme hakkında rivayet edilen hadislerin mevdû’ olduğu iddiasına cevab ve diğer tevessül meseleleri eserde işlenen konulardan bir kısmıdır.
            Eserde meseleler “Ebrar” denilen ulemânın süzgecinden geçirilip de izah edildiği için Müellif, مِصْفَاة = “misfât = süzgeç” diye başlıklar altında birçok meseleleri izah etmiştir.
            Eserin Arabcaya vâkıf olan kimseler tarafından ön yargıdan uzak bir şekilde okunup incelenmesiyle Ehli sünnet velCemaat itikadına dayalı olarak tevessül konusundaki büyük bir boşluğu doldurduğu görülecektir.
            Nasıl birarada yaşayan toplum ferdlerinin dünya hayatının nizamını temin etmeleri, yer yüzünün nimetlerinden a’zamî istifade etmeleri, birbirlerini tanımalarına, sevmelerine, koruma ve kollamalarına, nimetten yoksun olanlarla nimet sahibleri arasında sevgi, şefkat, saygı alâkasının kuvvetine bağlı ise, öylece dînin nimetlerinden istifade etmek, manevî hayatın mükemmelleşmesi, Allah Teâlâ’ya vuslat yoluna giriş ve yükseliş de, Müslümanların birbirlerini tanımalarına, sevmelerine, Allah Teâlâ’ya yakınlık kazananlarla bu yolda avam konumunda olanların aralarındaki sevgi, şefkat saygı alâkasının kuvvetine bağlıdır. Ve sûfîlere göre tevessül işte budur.
            Malumdur ki sadece ve sadece Allah Teâlâ’nın ikramıyla gerçekleşen dünya hayatımızın refahı için, ömrümüz boyunca defalarca takdire hiçbir tesiri olmayan kulların çeşit çeşit yardım ve aracılıklarını taleb ve kabul edip bunu Allah Teâlâ’ya şirk koşmak olarak nitelemezken, ebedî hayatın saadetini kazanmakta bu yardımlaşmayı ve naz ehlinin aracılığına müracaatı inkar etmek, apaçık bir anlayış körlüğüdür.
            Eser, akl-ı selîm için zarûreti ve meşrû’luğu bu kadar bâriz olan tevessül konusunun, Tevhid ve tevekkül anlayışıyla oluşturduğu bütünlük ve kemâliyeti mükemmel bir biçimde işlemektedir

ISBN : 978-605-61367-5-7
Ebat : 16×24
Kağıt Cinsi : Şamua
Ağırlık : 682gr
Sayfa Sayısı : 512
Kategoriler: ,

Açıklama

مَصَافُ الْعُلَمَاءِ اْلاَتْقِيَاءِ اْلاَحْبَارِ اْلاَخْيَارِفى التَّوْحِيدِ وَالتَّوَكُّلِ وَالتَّوَسُّلِ بِاْلاَنْبِيَاءِ وَاْلاَوْلِيَاءِ اْلاَبْرَارِ   
MESÂF-UL-ULEMÂ’İ-L-ETKİYÂ’….          
             Müellifin Arabca olarak yazdığı bu eser, “Mukaddime, Tevhîd, Tevekkül ve Tevessül” olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Eserin mukaddimesinde, Müellif’e sorulan sorulara ve karşılaştığı vâkıalara yer verilmektedir.
            Tevessül hakkında Müellif’e doğrudan yöneltilen sorulara, daha önemlisi anlayışı kısır olan ehli inadın tevessülün şirk olduğu iddialarına cevab olmak üzere telif edilen bu eserde, üç yüz kırk üç kaynak esere müracaatla ayet ve hadislerin ışığı altında ilimde büyük payeye sahib imam ve âlimlerin görüşleri delil getirilerek, Arab dilinin inceliklerinden istifadeyle Ehli Sünnet velCemaatin tevessüle bakışı izah edilmiştir.
            Tevhîdin manası, Tevhîdin delillerinin sekiz kısım olması, İmâm-ı Ğazâlî’nin tevekkül hakkındaki görüşleri, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e vefatından sonra ta’zîmin vacib oluşu ve tevekkül hakkındaki diğer görüşler,
            Ardından tevessülün zarûrîliği, Tevhîd ve tevekkül dairesinde tevessül, salih amellerle tevessül, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in vefatından sonra zâtıyla veyahud kabr-i şerîfiyle tevessül, tevessülle ilgili hadislerin açıklaması ve tevessülle ilgili sahabe radıyallâhu Teâlâ anhum ve onlardan sonra gelen büyük meşâyıh rahimehumullâhu Teâlâ’nın kıssaları,
            Ayrıca Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in kabr-i şerîfini ziyaret etme hakkında rivayet edilen hadislerin mevdû’ olduğu iddiasına cevab ve diğer tevessül meseleleri eserde işlenen konulardan bir kısmıdır.
            Eserde meseleler “Ebrar” denilen ulemânın süzgecinden geçirilip de izah edildiği için Müellif, مِصْفَاة = “misfât = süzgeç” diye başlıklar altında birçok meseleleri izah etmiştir.
            Eserin Arabcaya vâkıf olan kimseler tarafından ön yargıdan uzak bir şekilde okunup incelenmesiyle Ehli sünnet velCemaat itikadına dayalı olarak tevessül konusundaki büyük bir boşluğu doldurduğu görülecektir.
            Nasıl birarada yaşayan toplum ferdlerinin dünya hayatının nizamını temin etmeleri, yer yüzünün nimetlerinden a’zamî istifade etmeleri, birbirlerini tanımalarına, sevmelerine, koruma ve kollamalarına, nimetten yoksun olanlarla nimet sahibleri arasında sevgi, şefkat, saygı alâkasının kuvvetine bağlı ise, öylece dînin nimetlerinden istifade etmek, manevî hayatın mükemmelleşmesi, Allah Teâlâ’ya vuslat yoluna giriş ve yükseliş de, Müslümanların birbirlerini tanımalarına, sevmelerine, Allah Teâlâ’ya yakınlık kazananlarla bu yolda avam konumunda olanların aralarındaki sevgi, şefkat saygı alâkasının kuvvetine bağlıdır. Ve sûfîlere göre tevessül işte budur.
            Malumdur ki sadece ve sadece Allah Teâlâ’nın ikramıyla gerçekleşen dünya hayatımızın refahı için, ömrümüz boyunca defalarca takdire hiçbir tesiri olmayan kulların çeşit çeşit yardım ve aracılıklarını taleb ve kabul edip bunu Allah Teâlâ’ya şirk koşmak olarak nitelemezken, ebedî hayatın saadetini kazanmakta bu yardımlaşmayı ve naz ehlinin aracılığına müracaatı inkar etmek, apaçık bir anlayış körlüğüdür.
            Eser, akl-ı selîm için zarûreti ve meşrû’luğu bu kadar bâriz olan tevessül konusunun, Tevhid ve tevekkül anlayışıyla oluşturduğu bütünlük ve kemâliyeti mükemmel bir biçimde işlemektedir

ISBN : 978-605-61367-5-7
Ebat : 16×24
Kağıt Cinsi : Şamua
Ağırlık : 682gr
Sayfa Sayısı : 512