Askıda Kitap Hizmeti    

     Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki:

«الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ»

Hayra delil olan hayrı yapan gibidir. İslam’ın öğrenileceği ilk kaynak kuran ve hadislerdir.
          Elbette bunları asrı saadet olarak isimlendirilen zamanlar ve nebevi müjdeye nail olmuş sonraki iki asrın alimlerinin anladıkları ve aktardıkları şekilde itikad edip yaşamak elzem bir vazifedir , binaenaleyh şimdiye dek ulemamız bunun için gayretlerini sarf etmişler , canları malları ve ilimleriyle çalışıp eserler telif etmişler talebeler yetiştirmişlerdir.
         Öyleyse sünnetin unutulduğu bidatlerin çoğaldığı güzel ahlakın terk edildiği zamanlarda, şeriati garranın ahkamını ve sünneti seniyyeyi ihya etmek cihadın ve infakın en güzel suretlerinden olsa gerektir. muasır alimler tarafından saygı, hürmet ve kabul ile telakki edilen asrın en büyük alimlerinden olan şeyh İsmail bin Mahfuz kuddise sirruhun nadide eserlerini imkanı olmayan kardeşlerimizin okumalarına vesile olmak isteyenler askıda kitap uygulamamızdan faydalanabilirler.

Sadaka-i Cariye Bırakanlar

Amel Defterleri Kapanmayan Kimselerdir