Amacımız
İyi İnsan Olmak,
İyi İnsan Yetiştirmektir.

Kampanyalar

Hizmetlerimiz

Medrese Eğitimleri

FIKIH

DERSLERİ

HADİS

DERSLERİ

TEFSİR

DERSLERİ

KELAM

DERSLERİ

Sarf-Nahiv

DERSLERİ

Askıda Kitap Uygulamasından Kimler Faydalanır ?

Kitap Almaya İmkanı Olmayan Herkes Faydalanır.

Sadece kargo ücreti öder.

Rakamlarla Gönül Vakfı

Gönül Dini İlmi Ahlaki Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nın
Geçmişden Bugüne Yapmış Olduğu Hizmetlerin bir kısmı

0 +
Medrese Talebesi
0 +
Hafızlık Talebesi
0
Öğrenim Talebesi
0 +
Su Kuyusu
0 +
Kurban Desteği
0 +
Askıda Kitap

Sadaka-i Cariye Bırakanlar

Amel Defterleri Kapanmayan Kimselerdir