Gönül Dini, İlmi, Ahlâki Araştırma ve Yaşatma Vakfı olarak temel iki kaide düsturumuz olmuştur.

        İyi insan olmak ve iyi insan yetiştirmek. Öncelikle iyi insan olmayı gerektiren erdemli ahlâkı kendi hayatımızda tatbik ederek yaşayıp, sonrasında yaşantımızla örnek olarak erdemli, ahlâklı “gençler” yetiştirmek hedefimizdir.

       Gönül Vakfı; insani ve islami değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır.