Hazreti Abbas (radıyallahu anhüm) Erkek kur'an Kursu

Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.

(Buharî, Fedâilu’l-Kur’an, 21)

               Kur’an’ı öğrenmeden, onun içindeki mesajı kavramadan dini öğrenmek, dinin ne olduğunu anlamak mümkün değildir. Onun için ‘Kur’an’ı öğrenmek ve öğretmek’, en hayırlı iş konumundadır.

       Vakfımız Kur’an’ı Kerim’i okuyan, anlayan ve hıfzeden yeni nesiller yetiştirmek amacıyla Hazreti Abbas (radıyallâhu anhu) Erkek Kur’an Kursu inşaatına başlamıştır. Kursumuz 60 talebe kapasiteli olup tamamen ücretsizdir. Hafız olmak gibi ulvî bir amaç edinen talebelere yatılı olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Nisan 2018 tarihinde yapımına başlanan kursumuzun 2 sene içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.

 

İnşaatımız'dan Görüntüler

Sadaka-i Cariye Bırakanlar

Amel Defterleri Kapanmayan Kimselerdir