EDELL-UL-HAYRÂT HAMD, SENA, DUA SALAVAT

أَدَلُّ الخَيْرَاتِ فِى التَّحْمِيدَاتِ وَالثَّنَاءِعَلَى الله ِ وَالصَّلَوَاتِ وَمُنْتَخَبَاتِ الدَّعَوَاتِ

EDELL-UL-HAYRÂT HAMD, SENA, DUA SALAVAT

           Müellifin “Edell-ül-Hayrât fit’Tahmîdâti ves’­Senâi Alallâhi ves’Salavâti ve Müntehabât-id-Daavât” adıyla Arabca olarak da hazırladığı bu eser, “Cana Can” kitabının yeniden düzenlenmesi denilebilir; şu kadar ki, “Cana Can”ın

        başlangıcındaki “Dîni oluşturan unsurlar ve salavât-ı şerîfelerin önemi” üzerine başlıklar halinde yapılan açıklamalar ve diğer bazı başlıklar burada çıkarılmış; bazı başlıkların sıra ve içeriğinde değişiklikler yapılmıştır.

            Bir Müslümanın yatağından kalkıp tekrar yatağına girinceye kadar yapacağı bütün işlerde ve ihtiyac duyduğu her vakitte dilinden düşürmemesi gereken dualar, istiâzeler ve salavatlar bu eserde toplanmıştır.

            İntisâbından sonra müntesibin vazifelerinden olarak günlere mahsus en faziletli virdler, yataktan kalkıştan itibaren yapılan günlük işlerde okunacak istiâze ve dualar, zamanımıza kadar büyük tasavvuf imamları tarafından ehemmiyetle tavsiye edilen Ğavs-ı Semedânî ve Kutb-u Rabbânî Şeyh Abdulkâdir Geylânî aleyhi rahmet-ur-Rahmânî’nin senâ, salavat ve virdleri, Rasûlullah sallâllahu aleyhi ve sellem’in ashabına öğrettiği salavat, Ali kerremallâhu veche­hu, İbnu Mes’ûd radıyallâhu anhu’nun salavatları, Şeyh Hasen-i Basrî, Cüneyd Bağdâdî, Şeyh Ahmed el-Bedevî, Şâh-ı Nakşibend rahi­mehumullâhu Teâlâ gibi birçok şerefli insanların salavatları bu eserde yazılmıştır.

            Unutmayalım ki salih amellerle, duayla, Es­mâ’u-l-Hüsnâ ile tevessül meşrû’ olduğu gibi Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’in üzerine salavat okumakla hem tevessül, hem de tevassul = Allah’a kavuşmaya çalışmak meşrû’dur.

            Bütün bunların yanında eserde; günlere ve vakte bağlı olmayan, hadîs-i şerîflerden seçilmiş mubarek dualar da bulunmaktadır.

            Vebâ, tâun gibi salgın hastalıklardan korunmak, sihrin bozulması, nazar, rızkın bollaşması, borcun ödenmesi, vesveseden kurtulmak, menfî fikirlere kapılmamak için okunacak dualar da yazılmıştır.

            Bu eser zorda kalan Mü’mini himayesine alan, kendisine sığınanı zâhiri ve bâtınî bütün kötülüklerden koruyan ve rûha müdhiş lezzetler tattıran numûne bir eserdir.

            Bu eser her Mü’minin elinde bulunması gereken bir zikir kitabıdır ve ruhların tedavisi hakkında vârid olmuş reçeteleri ihtiva eder.


ISBN : 978-9944-0856-8-7
Ebat : 10×15
Kağıt Cinsi : Şamua
Ağırlık : 140gr
Sayfa Sayısı : 256
Karşılaştır
Kategoriler: ,

Açıklama

أَدَلُّ الخَيْرَاتِ فِى التَّحْمِيدَاتِ وَالثَّنَاءِعَلَى الله ِ وَالصَّلَوَاتِ وَمُنْتَخَبَاتِ الدَّعَوَاتِ

EDELL-UL-HAYRÂT HAMD, SENA, DUA SALAVAT

           Müellifin “Edell-ül-Hayrât fit’Tahmîdâti ves’­Senâi Alallâhi ves’Salavâti ve Müntehabât-id-Daavât” adıyla Arabca olarak da hazırladığı bu eser, “Cana Can” kitabının yeniden düzenlenmesi denilebilir; şu kadar ki, “Cana Can”ın

        başlangıcındaki “Dîni oluşturan unsurlar ve salavât-ı şerîfelerin önemi” üzerine başlıklar halinde yapılan açıklamalar ve diğer bazı başlıklar burada çıkarılmış; bazı başlıkların sıra ve içeriğinde değişiklikler yapılmıştır.

            Bir Müslümanın yatağından kalkıp tekrar yatağına girinceye kadar yapacağı bütün işlerde ve ihtiyac duyduğu her vakitte dilinden düşürmemesi gereken dualar, istiâzeler ve salavatlar bu eserde toplanmıştır.

            İntisâbından sonra müntesibin vazifelerinden olarak günlere mahsus en faziletli virdler, yataktan kalkıştan itibaren yapılan günlük işlerde okunacak istiâze ve dualar, zamanımıza kadar büyük tasavvuf imamları tarafından ehemmiyetle tavsiye edilen Ğavs-ı Semedânî ve Kutb-u Rabbânî Şeyh Abdulkâdir Geylânî aleyhi rahmet-ur-Rahmânî’nin senâ, salavat ve virdleri, Rasûlullah sallâllahu aleyhi ve sellem’in ashabına öğrettiği salavat, Ali kerremallâhu veche­hu, İbnu Mes’ûd radıyallâhu anhu’nun salavatları, Şeyh Hasen-i Basrî, Cüneyd Bağdâdî, Şeyh Ahmed el-Bedevî, Şâh-ı Nakşibend rahi­mehumullâhu Teâlâ gibi birçok şerefli insanların salavatları bu eserde yazılmıştır.

            Unutmayalım ki salih amellerle, duayla, Es­mâ’u-l-Hüsnâ ile tevessül meşrû’ olduğu gibi Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’in üzerine salavat okumakla hem tevessül, hem de tevassul = Allah’a kavuşmaya çalışmak meşrû’dur.

            Bütün bunların yanında eserde; günlere ve vakte bağlı olmayan, hadîs-i şerîflerden seçilmiş mubarek dualar da bulunmaktadır.

            Vebâ, tâun gibi salgın hastalıklardan korunmak, sihrin bozulması, nazar, rızkın bollaşması, borcun ödenmesi, vesveseden kurtulmak, menfî fikirlere kapılmamak için okunacak dualar da yazılmıştır.

            Bu eser zorda kalan Mü’mini himayesine alan, kendisine sığınanı zâhiri ve bâtınî bütün kötülüklerden koruyan ve rûha müdhiş lezzetler tattıran numûne bir eserdir.

            Bu eser her Mü’minin elinde bulunması gereken bir zikir kitabıdır ve ruhların tedavisi hakkında vârid olmuş reçeteleri ihtiva eder.


ISBN : 978-9944-0856-8-7
Ebat : 10×15
Kağıt Cinsi : Şamua
Ağırlık : 140gr
Sayfa Sayısı : 256