İndirim!

KUDSÎ DUALAR

0,00

Bu eser, 2008 yılında müellif tarafından yeniden düzenlenerek basılmıştır.

            Ashabın büyükleri, tâbiîn ve tebe’-i tâbiîn, zikir, tesbih ve dualara büyük önem vermişlerdir. Son zamanlarda bu vazife terk edilmektedir yahud da unutulmaktadır. Mesela ayet ve hadiste varîd olan, özellikle ashâb-ı kirâm tarafından ehemmiyetle zabtedilip bildirilen dualar terk edilmekte, ha bire karınca duası, kadah duası, elli ikinci gece duası, bilmem ne duası… ne duası…. diye bid’at olarak vasiyetnâme gibi esassız, semeresiz, sun’î dualarla meşğul olunmaktadır. Bu ise vakti boşa harcamaktan başka hiçbir şey değildir.

            Delâil-ul-Hayrât, Delâil-un-Nûr’da yer alan bazı salavatlar müstesna olmak üzere, bu nadide eserde  Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem tarafından yahud ashab veyahud tâbiîn tarafından sahîh yahud hasen hadîs-i şerîflerle tesbit edilmeyen dua ve salavatlar yazılmamıştır.

            Eserde vakitlere, olaylara tâbi’ olan olmayan dualar veciz bir dille tercüme edilmiş; Rasûl-u Muhterem sallallâhu aleyhi ve sellem’in Allah Teâlâ’ya hangi duygularla ve nasıl cümlelerle yakardığının anlaşılması için tercümelerde a’zamî titizlik gösterilmiştir.

            Eserde namazın içinde, haricinde okunacak dualara da yer verilmiştir.

            Eserin ikinci basımında, duaların Latince yazımı çıkarılmıştır.

            Yine önceki basımdan farklı olarak, kitabın hacminin küçültülmesi ve bazı daha faideli duaların eklenmesi için her günde okunacak istiâze, hasbele, tesbîhler ve sûrelerin, ayetlerin müstakil  olarak yazılması tercih edilmiştir.

            Eserin başında “dua” hakkında geniş bilgiler içeren takrîben on yeni başlık yazılmış; diğer kısımlarında da başlık ilaveleri, değişiklikleri ve birleştirmeler yapılmış; ayrıca gizli ve cehrî tarîkatlere göre virdin keyfiyetinden bahseden iki başlık, Kutb-ur-Rabbânî Şeyh Abdulkâdir Geylânî kuddise sirruhu’nun ve Şeyh Yusuf Nebehânî kuddise sirruhu’nun “Esmâu-l-Hüsna’yla Allah’a Tevessül” manzumeleri çıkartılmıştır.

            Eserde Müslümanın hayatı boyunca karşılaşacağı her darlığa aid çıkış yollarının, kuvvetli sığınak dualarının, tecrübe edilmiş sahih nakillerle aktarıldığını görecek ve eserde yazılmış olan duaları okurken, dualarınıza müellifi hürmet ve muhabbet ve rahmetle ortak edeceksiniz.

ISBN :
Ebat
: 14×20
Kağıt Cinsi
:
Şamua
Ağırlık
: 528 gr
Sayfa Sayısı
: 498

1 adet stokta

Karşılaştır
Kategoriler: ,

Açıklama

Bu eser, 2008 yılında müellif tarafından yeniden düzenlenerek basılmıştır.

            Ashabın büyükleri, tâbiîn ve tebe’-i tâbiîn, zikir, tesbih ve dualara büyük önem vermişlerdir. Son zamanlarda bu vazife terk edilmektedir yahud da unutulmaktadır. Mesela ayet ve hadiste varîd olan, özellikle ashâb-ı kirâm tarafından ehemmiyetle zabtedilip bildirilen dualar terk edilmekte, ha bire karınca duası, kadah duası, elli ikinci gece duası, bilmem ne duası… ne duası…. diye bid’at olarak vasiyetnâme gibi esassız, semeresiz, sun’î dualarla meşğul olunmaktadır. Bu ise vakti boşa harcamaktan başka hiçbir şey değildir.

            Delâil-ul-Hayrât, Delâil-un-Nûr’da yer alan bazı salavatlar müstesna olmak üzere, bu nadide eserde  Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem tarafından yahud ashab veyahud tâbiîn tarafından sahîh yahud hasen hadîs-i şerîflerle tesbit edilmeyen dua ve salavatlar yazılmamıştır.