Ücretsiz Eserler

View:24/48/All/

Gösterilen sonuç sayısı: 4

 • 0,00
   Müellif, yedi yaşına gelen kendi çocuklarına yazmış olduğu ve mirasa, satışa mahal olmaksızın vakfettiği “Âmentü” adlı bu eserde temel inanç meselelerini, ayrıca Dînimizin emr ve yasaklarını, güzel ahlakı öğreten hadîs-i şerîfleri nazmen yazarak bütün çocukların yararlanmasını amaçlamıştır:
              Yedi yaşından itibaren oğlan ve kız çocuklarına her Müslüman ana baba, “Âmentü Şerhi”ni, yazılan yetmiş küsur hadîsi öğretip ezberletmelidir;
              Her aile reisinin iyal ferdlerine, her komşunun komşusuna, “Amentü”nün kısa şerhini öğretmesi farzdır; otuz üç farzı bilmek şarttır.
              Toplum olarak her Müslüman, her Müslüman çocuğuna Dîni ve güzel ahlakı nezaketle öğretmelidir.
              Haramı helali bilen, günahlardan sakınıp Dînî görevlerini yerine getiren bir Müslüman, “Bana ne”ciliği bırakıp, bilmeyen kardeşlerine nezaketle öğretmeye çalışmalı, öğretirken iğrendirmemeye, imrendirmeye özen göstermelidir.
              Bu eser, toplum ferdlerinin birbirlerine, özellikle büyüklerin küçüklere İslamı öğretmelerinde güvenilir ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı olmaktadır.

  ISBN : 978-9944-0856-3-2
  Ebat : 9×13
  Kağıt Cinsi : Şamua
  Ağırlık : 24gr
  Sayfa Sayısı : 40

  1 adet stokta

  İndirim!

  ÂMENTÜ İNANDIM

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00

  Müellif’in, mirasa, satışa mahal olmaksızın vakfettiği bu eser, Din açısından uçurumda olduğumuz günümüzde, Müslümanların Dinlerinden uzaklaşmamaları, ğayri Müslimlerin örf ve adetleriyle yozlaşmamaları için, her Müslümana gerekli bilgileri içermektedir.

              “Tevhid nedir?”, “İslam nedir?”, “Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitablarına İman nedir?” gibi i’tikâdî; “Otuz üç farz nedir?” gibi ameli bilgilere, ebeveynin, komşunun haklarının, güzel ahlakın neler olduğuna kısa ve öz yer verilen ve Müslüman bir kimsenin yatağından kalkıp tekrar yatağına girinceye kadar yapması gereken duaların kısmi azamisini içeren bu risalenin tafsilatlısını isteyenlere, Müellif’in “Gencim Nereye?” ve “Mü’minim” eserlerine müracaat etmelerini öneririz.

              Allah Teâlâ Müellifi’nin hayrlarını ve telif ettiği bunca eserle Müslümanlara yaptığı hizmeti kabul etsin. Allah Teâlâ minnet ve keremiyle onun tertemiz sırlarını yüceltsin, cesedine ve cesedinin yatağı olan toprağına rahmet ve rızalarını bolca akıtsın, cennetlerinin ortasında iskanlandırsın, ilminden bizi faidelendirsin, ilminin bereketlerini üzerimize akıtsın. Âmîn.


  ISBN : 978-9944-0856-3-2
  Ebat : 9×13
  Kağıt Cinsi : Şamua
  Ağırlık : 66gr
  Sayfa Sayısı : 114

  1 adet stokta

  İndirim!

  MÜSLÜMANIM

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
  Müellif’in, mirasa, satışa mahal olmaksızın vakfettiği bu eser iki kısımdan oluşmaktadır:
              Birinci kısımda Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’in ashabına ilk öğrettiği hadîs-i şeriflerle, İman, İslam, İhsan ve Tevhide inanmanın gerektirdiği hasletler, Allah Teâlâ’nın sevilmesinin fıtrî olduğu, sevginin şartının Allah’ın Rasûlü’ne uymak olduğu başlıklar halinde açıklanmaktadır.
              Daha önce bu kısımda yer alan “Bed’u-l-Emâlî Manzûmesi = Kâside-i Lâmiye”, özellikle çocukların ezberlemelerinin kolaylaşması için bu eserden çıkarılmış; “Bed’ul-Emâlî Şerhi” adıyla ayrıca basılmıştır.
              İkinci kısımda, ayet ve hadislerle emredilen yahud teşvik buyrulan “Hizb-i A’zam” ve bir Mü’minin, yatağından kalkıp tekrar yatağına gelinceye kadar yapacağı istiâze, dua ve tesbihler yazılmıştır.
              Artık itikadını tashih eden bir kulun, kendisiyle Allah arasındaki SEVGİ BAĞInın zikir ve dualar olduğu, kula İlâhî feyzin, yalvarışı nisbetinde geldiği, eğer bu bağ zaif olursa, feyzin de zaif olacağı belirtilmekte bu bağa ihtimam gösterilmesi tenbihlenmektedir.
              Müellif diyor ki: “Bu risâleyi para mukabilinde satanlara rızamız yoktur. Bu risâle her Mü’mine vakfımızdır. Umulur ki ruhumuza Fatihalar okutturur. Hayrsever her Müslüman basabilir ve dağıtabilir. Neşreden ve okuyanlara selamlar olsun. Kardeşlerimizden biri bizimle gönül bağlılığı yapmak isterse, bağlılığından bizi haberdar etmesi gerekir.”
  ISBN : 978-9944-0856-5-6
  Ebat : 9×13
  Kağıt Cinsi : Şamua
  Ağırlık : 102gr
  Sayfa Sayısı : 214

  1 adet stokta

  İndirim!

  SEVGİ BAĞI

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
 • 0,00
    Müellif’in  mirasa, satışa mahal olmaksızın vakfettiği bu eser; Erzurumlu Şeyh İbrahim Hakkı kuddise sırruhu’nun, yüz on beytlik itikad manzûmesinin tercüme ve şerhidir.
              Eserde bu manzûmede geçen i’tikâdî meseleler, başlıklar halinde kısaca şerh ve izah edilmiş, özellikle i’tikâdî terimler ele alınarak açıklanmıştır.
              Her Mü’mine aynî olarak bilmesi ve inanması gerekli olan, sahabe-i güzin ve selef-i sâlihîn radıyallâhu Teâlâ anhum ecmaîn’in itikadını kapsayan bu manzûme, tercüme ve ifade ettiği manayı anlamaya yeterli bir izahla, deyim yerindeyse yenip yutulmak ve zihinde nakşedilmek için hazırlanmış bir paket halinde okuyucuya sunulmuştur.
              Allah Teâlâ’ya, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine iman başta olmak üzere otuz üç farza varıncaya kadar daha birçok i’tikâdî mesele eksiksiz olarak eserde izah edilmektedir; kullarda cüz’î iradenin varlığı, haramın rızk olması, ecelin birliği, kaza ve kadere iman, kulun duasının kabulü, ashab-ı kirâma inancın keyfiyeti, nazar değmesinin hakîkati, tevbe, tecdîd-i imanın keyfiyeti, bunlardan birkaç tanesidir.
              Ayrıca eserde yer yer yine İbrahim Hakkı kuddise sırruhu’nun «Akîdet-ul-Îman» adlı risâlesinden soru cevab şeklinde alıntılar yapılmaktadır.
              Farz, vacib, haram, tahrîm-i mekruh, mübah, helal, sünnet, nafile, ayrıca farzdan önce farz, farzın içinde farz, farzdan sonra farz gibi terimler en mükemmel biçimde izah edilmektedir.
              Müellif eserin başında, mukaddimesinden önce, eseri vakfettiğini ve bazı isteklerini şu şekilde dile getirmektedir:
              “Miras olmamak ve parayla satılmamak üzere, üstadlarımın, babamın, anamın ruh-u şerîflerine bir sevab ulaşması ümidiyle vakfettim. Herhangi bir Müslüman yahud vakıf müessesesi basabilir, neşredebilir; vakıf nâmına olsa dahi parasız olmak şartıyla.”

  ISBN : 978-605-61367-1-9
  Ebat : 12×19
  Kağıt Cinsi : Şamua
  Ağırlık : 264gr
  Sayfa Sayısı : 293

  1 adet stokta

  İndirim!

  SİZE SÖZÜM ÖZ İNCİ ARMAĞAN

  0,00 Sepete Ekle
  Hızlı Görünüm
Loading Loading...

All products loaded