Sample Page

 • 0,00
       Fitnelerin, dine şaşı gözle bakanların ve İslamı fikrine uydurmaya çalışanların çoğaldığı zamanımızda özellikle eksikliğini hissettiğimiz iki önemli konuyu: sohbet ve tesettür adabını, ğayelerini, sınırlarını ve usullerini aktaran bu eser bir başvuru risâlesidir.
              İslam diyarlarında şeytan, ğayri Müslimlerin  örf ve âdetlerini dışardan güzel göstermek ve İslâmî yaşantıdan iğrendirmek adına var gücü ile çalışmaktadır. Şeytan ve süflî haldeki arkadaşı nefsin silahı şehvet, riyâset, servet, enâniyet ve şöhret putlarıdır. Ruhun ise imana, İslâmî kardeşliğe, ibadete ve Hakk erenleri ile sohbete ihtiyacı vardır.
              Eser, hacmince, İslam kaynaklı sohbetleri, oturulup kalkılan meclislerin haklarını, selam alıp verme âdâbını, konuşma, kaynaşma ve dostluk şartlarını, taharet, tesettür vazifelerini, özelde de akrabalar arası ve aile içi ihtilatın ölçülerini, akıcı bir dille izah  ve okuyucusunu ikna ile umum âdablardan haberdar eder. Ayrıca eserde, evlenmek isteyen gençlere öğütler ve İmâm-ı A’zam rahimehullâhu Teâlâ’nın oğlu Hammâd’a tavsiyeleri, büyük faide sağlayan bölümlerdir. Bu manada eser, Müslümanın şuurlu fiillerine ışık olur. Bu ışık ise, cemiyete huzur olarak yansır.
              Edeb her şeyin başıdır.
              Ey gönül, Allah’la beraber ol. Allah’la beraber olamazsan ey gönül, O’nunla beraber olanlarla ol.

  Stokta yok

  İndirim!

  SOHBET VE TESETTÜRDE ÂDAB

  0,00 Devamını oku
  Hızlı Görünüm

Lorem ipsum dolor sit ame, se adipiscing elit. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum

Lorem ipsum dolor sit ame, se adipiscing elit. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum